1. Hjem
  2. Om FL
  3. Presse/Media
  4. Pressemeldinger

Pressemeldinger

Her finner du en kronologisk oversikt over våre pressemeldinger. Friluftrådenes landsforbund sender jevnlig ut presssemeldinger om det som opptar oss.  Du kan gjerne be om å få komme på listen for utsendelse. Send epost til post@friluftsrad.no så er du med. Kontakt gjerne kommunikasjonsrådgiver Asgeir Knudsen, epost asgeir@friluftsrad.no eller på mobil 406 46 081 om du har spørsmål.

 

 

 

Mange barn og unge har ikke hørt om allemannsretten                                                           

Over halvparten av barn og unge vet ikke hva allemannsretten er, viser nye tall fra Ipsos.
Bekymringsverdig, mener Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Tallene kommer fra en undersøkelse der Ipsos har intervjuet 799 barn og unge i alderen 8 til 19 år. På spørsmål om de har hørt om allemannsretten, svarer bare 41 prosent «ja». Kjennskapen er noe høyere blant de mellom 16 og 19 år, hvor 53 prosent oppgir å ha hørt om allemannsretten.

Spørsmålet er stilt på initiativ fra Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. De mener resultatet gir grunn til bekymring.

– Allemannsretten er en sentral del av kulturarven vår, og en nøkkel til gode opplevelser hele livet. Om barna ikke husker navnet «allemannsretten» så er det i hvert fall viktig at de få kjennskap til, og praktisk erfaring med retten til og pliktene ved å ferdes i utmark, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Han får støtte fra styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug.

– Allemannsretten bør være noe som alle mennesker i Norge må kunne noe om. Det er tross alt den som gir oss muligheter for det friluftslivet som kjennetegner nasjonen, sier Saghaug.

De to mener nå at noe må gjøres for å løfte barn og unges kunnskap om den nedarvede retten.

– Som regjeringen selv understeker, er kunnskap om allemannsretten viktig. Ikke bare for å unngå konflikter i naturen, men også for å sikre oppslutning om friluftslivet. Nå bør det tas grep for å videreføre denne viktige kunnskapen, sier Lae.

I de nye læreplanmålene i fagfornyelsen er kunnskap om allemannsretten konkretisert i større grad enn tidligere. Det er friluftsaktørene er positive til.

– Læreplanene sier jo at elevene skal lære om allemannsretten. Vi kommer til å følge opp dette i vårt arbeid inn mot skoleverket, men vil oppfordre landets skoler til å løfte allemannsretten mer tydelig frem, avslutter Saghaug.

Her ser du svarfordelingen for dette spørsmålet i Barn og ungdomsundersøkelsen 2019.

Fakta om allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Med andre ord en viktig del av det å bo og leve i dette landet. Allemannsretten har eksistert i århundrer i Norge og vært avgjørende for ferdsel, høsting, primærnæringer og handelsvirksomhet. Fra 1957 er de eldgamle hevdvunne allemannsrettene, som er nedarvet gjennom sedvane, formalisert gjennom bestemmelser i friluftsloven. I dag er allemannsretten grunnlag for et omfattende og rikt friluftsliv av uvurderlig betydning for folks trivsel og helse.

 

 

 

 

 

Pressemelding fra Stikonferansen 2019 i Bergen 11.mars

 

Tursymboler tilpasset dagens friluftsliv skal få flere ut

Droneforbud, elvepadling og isklatring. Symbolene som speiler et mangfoldig og moderne friluftsliv blir lansert på Stikonferansen i Bergen i dag. 

– Friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på nye måter. Derfor lanserer vi nå 75 helt nye symboler for friluftsliv og idrett. Den tradisjonelle skiløperen er med som før, men for å treffe nye målgrupper har vi nå med skilt som viser nye aktiviteter. Et nytt symbol er for eksempel forbud mot å bruke droner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket. 

Friluftslivet er mangfoldig

Symbolene fra Kartverket er bare noe av det som lanseres under Stikonferansen i Bergen, der 300 fagfolk er samlet tirsdag og onsdag. Både myndighetene og frivilligheten står bak en rekke nyheter hvor hovedmålet er bedre og mer tilgjengelige turstier i hele landet. Det vil vise flere inn i friluftslivet, mener DNT: 

– DNTs oppgave er å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv for alle. Arbeidet med utbedring av stiene og skiltsymbolene med nytt design er en viktig brikke i dette. De synliggjør at friluftslivet er for alle, og at friluftslivet i 2019 er mangfoldig, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.  

Nasjonal standard

Stien er en av hovedsatsingene i regjeringens nye handlingsplan for friluftsliv.  DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge følger opp med en rykende fersk utgave av Merkehåndboka. Basert på lang erfaring gir den en nasjonal standard for hvordan man tilrettelegger og synliggjør stier og turruter. Friluftslivsmyndighetene på sin side lanserer en veileder for hvordan kommunene og andre skal lage lokale og regionale sti- og løypeplaner.  

– Med dette felles løftet på stien tror vi at terskelen for tur blir både lettere og kortere, slik at flere tar steget ut. Stiene er veinettet i naturen og grunnlaget for gode opplevelser for alle, derfor er det viktig å øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Vises på kartet og i naturen

Symbolpakken fra Kartverket har blitt til med innspill fra samarbeidspartnere som DNT, fylkesmennene, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Norges idrettsforbund og flere. Symbolene vises både i kart og ute i naturen, slik at gjenkjennbarheten blir stor. 

Symbolene er tilgjengelig for alle som lager kart og produserer skilt og lastes ned gratis her: www.geonorge.no

 

Kontaktpersoner for presse: 

Kartverket; Kristoffer J. Kristiansen, prosjektleder, 915 82 052/ kristoffer.kristiansen@kartverket.no 

DNT; Mari Stephansen, kommunikasjonsrådgiver, 952 90 730/ mari.stephansen@dnt.no

Friluftsrådene; Asgeir Knudsen, kommunikasjonsrådgiver , 406 46 081 asgeir@friluftsrad.no

 

 

 

 

 

Høsten 2018 - en spennende politisk tid

7.november 2018
Styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund følger den politiske prosessen på Stortinget nøye og spesielt KrFs forhandlinger med regjeringspartiene. 

Saghaug sier at KrF mener de vil oppnå mest i samarbeid med regjeringspartiene, og da håper han det også kommer til uttrykk i statsbudsjett, med konkrete tiltak for friluftslivet. Han understreker at Friluftsrådenes Landsforbund har følgende tre forventninger til resultater for friluftslivet etter forhandlingene. 

1. At det settes av midler i statsbudsjettet for 2019 minst på linje med Arbeiderpartiets alternative budsjett.

2. Støtte til grunnlovfesting av allemannsretten.

3. Flertall i Stortinget for en time fysisk aktivitet i skolen.

Bakgrunn

Årets statsbudsjett viser en mangelfull oppfølging av handlingsplan friluftsliv som regjeringen har lagt frem. Handlingsplanen kom i sommer og inneholdt 176 tiltak. Hvis målene i handlingsplanen for friluftsliv skal nås, så må det også bevilges penger. Dette har vært et klart budskap fra alle de sentrale friluftslivsaktørene til Stortinget og til regjeringen. Faktum er imidlertid at Regjeringen reduserer bevilgningene til friluftsliv i sitt forslag til statsbudsjett for 2019. 

Tiltak uten penger

-Vi mener dette står i sterk kontrast til det faktum at Stortinget har bedt om en handlingsplan for å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet, sier styreleder Saghaug. Handlingsplanen som kom i sommer har listet 176 tiltak som krever mer enn bare ord, og her har vi klare forventninger til Krf, sier Steinar Saghaug.

Steinar Saghaug styreleder FL 2.jpg

Fototekst: Styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund gir KrF viktige innspill i regjeringsforhandlingene. (foto FL)  

 

Last ned en pdf av meldingen her

 

 

 

Nytt styre valgt på årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund 14.juni 2018

Juni 2018
På årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Alta torsdag 14.juni møttes 71 delegater fra hele landet for å avholde årsmøtet. Et årsmøte som foregikk i riktig god friluftslivsvind markerte at friluftsrådene og landsforbundet er i vinden som aldri før. Det enkle friluftslivet appellerer til stadig flere og friluftsrådene har en viktig oppgave i samfunnet blant mye både når det gjelder aktivitet, tilrettelegging, stimerking, kamp mot marin forsøpling og introduksjon til friluftslivet til barn unge og innvandrere. I dag er 27 friluftsråd medlemmer hos Friluftsrådenes Landsforbund noe som representerer 227 kommuner i Norge. 

Det er verd å merke seg at alle kommunene i Finnmark er med i Finnmark friluftsråd som var vertskap for årsmøtet som ble stødig og godt ledet av Anton Dahl fra Finnmark friluftsråd.  

Styret som ble valgt med akklamasjon består nå av: 

Styreleder og ikke på valg: Steinar Saghaug, Oslo (Oslo og Omland Friluftsråd) 

Nestleder: Ane Mari Nese Braut, Jæren Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem: Hedda Foss Five, Grenland Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem: Vebjørn Krogsæter, Sunnmøre Friluftsråd (valgt for to år)

Styremedlem og ikke på valg Tormod Steen, (Polarsirkelen Friluftsråd) 

1. vara, valgt for 1 år ble Latifa Nasser, Trondheimsregionen Friluftsråd

2. vara, valgt for 1 år ble Anders Ege, Dalane Friluftsråd

3. vara, valgt for 1 år Ingvil Grytli, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Valgkomite:

Astrid Larsen (1 år) Friluftsrådet vest (ny)

Anton Dahl (1 år) Finnmark friluftsråd (ny)

Kirsti Pedersen Gurholt (1år) Oslo og Omland friluftsråd (gjenvalg)

 

Ane Mari Nese Braut

Fototekst:En glad Ane Mari Nese Braut fra Jæren Friluftsråd nyvalgt nestleder i Friluftsrådenes landsforbund. 

Mer informasjon:

Styreleder Steinar Saghaug tlf. 91372242

Daglig leder Morten Dåsnes tlf. 41618459

 

Pressemelding 7.juni 2018

Årets friluftsråd!

På Friluftsrådenes Landsforbunds (FL) årsmøte 14. juni i Alta skal «Årets friluftsråd» kåres. Det er tre nominerte friluftsråd til tittelen som henger høyt blant landets 27 friluftsråd. 

- Oslo og Omland Friluftsråd

- Dalane Friluftsråd

- Bergen og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er foreslått for "Flerkulturell Friluftsfest". Friluftsfesten inngår i Oslo og Omland Friluftsråds helhetlige arbeid med å inkludere innvandrere i friluftslivet. OOF har arbeidet med friluftsliv for innvandrere siden 1993. Flerkulturell Friluftsfest er et stort samarbeidsarrangement der en rekke friluftslivsorganisasjoner presenterer sine tilbud. I 2017 åpnet Kronprins Håkon arrangementet med 2.000 deltakere.

Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd er foreslått for tiltaket "Friluftskveld i Dalane". Friluftskveldene, som koordineres av friluftsrådet, gjennomføres nå i alle medlemskommunene med åpne kvelder der ulike friluftslivsorganisasjoner har ansvar for aktiviteter der alle kan delta. Gjennom tilbudet opplyser at friluftsrådet at de når fram til mennesker med spesielle behov, barnefamilier, eldre, innvandrere/flyktninger - og ikke minst aktive friluftsmennesker som har behov for å roe ned.

Bergen og Omland Friluftsråd

Bergen og Omland Friluftsråd foreslås av Hordaland fylkeskommune for sitt arbeid med å utvikle en modell for bærekraftig handtering av eierløst marint avfall. 

Modellen består av tre grunnpilarer: 

1) frivillighet og dugnad fra befolkningen, organisasjoner, skoler og næringsliv.

2) Operasjonelt og administrativt senter med metodeutvikling. 

3) Offentlig finansiering av handtering, gjenvinning og transport av eierløst marint avfall.

Juryen

Styret i FL er jury for kåring av Årets friluftsråd. Kåringen er basert på et enkelttiltak gjennomført av et av medlemsfriluftsrådene i årsmøteperioden, 1.5.17 - 30.4.18. Styret fattet sin beslutning på styremøte 7. juni, men vinneren offentliggjøres først på årsmøtet i Alta 14. juni.

Mer informasjon: 

Styreleder Steinar Saghaug tlf. 91372242

Daglig leder Morten Dåsnes tlf. 41618459

 

 

Pressemelding 4.juni 2018 kan lastes her.

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

tilpasset 1200x800 Høstingsheftet vakte begeistring blandt både elever lærere og gjestene under lanseringsarrangementet i Mo i Rana. Forkatterne  Kristine (nr. 2 fra venstre) og Inger (1).jpg

Ønsker du å laste opp foto i full størrelse kan du gjøre det bak lenken

Bakgrunn

Med en natur som bugner over av godsaker og et land som gir alle rett til å gratis høste det meste, er det trist at vi i Friluftsmeldinga ( Meld. St. 18) leser at det har vært en nedgang i de tradisjonelle høstingsaktivitetene fra 1970-tallet og frem til i dag. Bær- og sopplukking og fiske har hatt størst frafall i perioden. Et viktig tiltak for regjeringen ble derfor å be Miljødirektoratet utarbeide et læringsopplegg om høstingstradisjoner for bruk i skolen. 

Friluftsrådenes Landsforbund har på oppdrag fra Miljødirektoratet produsert og gitt ut heftet «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter». Dette er et omfangsrikt hefte med undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning. Heftet er skrevet av søstrene Inger og Kristine Monsen. Inger er lærer ved Jektvik skole i Rødøy og Kristine ved Husøy skole i Træna. Heftet er utviklet i et nært samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd, og en har dermed nyttiggjort seg kompetansen og erfaringen disse har fra bruk av naturen som læringsarena med høsting som tema.

Miljødirektoratet

-Økt bruk av naturen som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge er et sentralt mål i friluftslivspolitikken.  Gjennom skoleopplegget om høsting i naturen vil Miljødirektoratet stimulere til friluftslivsaktivitet og til at elever og lærere får økt bevissthet om bærekraftig utvikling og et større engasjement for miljøet. Dette nye heftet om høsting i naturen vil være nyttig og inspirerende for både lærere og elever til å utforske og lære mer om de godene naturen gir oss, og som vi kan høste av, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Heftet ble offisielt lansert 1.juni sammen med elever og lærere ved Båsmo ungdomsskole i Rana. Her deltok også styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Godt verktøy

- For oss er det viktig å bidra med slike gode og konkrete verktøy som gjør at medlemskommunene i friluftsrådene får praktisk hjelp til å ta naturen i bruk som læringsarena. Samtidig håper vi at heftet vil kunne bidra til å implementere en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Vi tror at heftet etter hvert blir å finne i alle lærerbibliotek og ikke minst som pensum på lærerutdanningene, sier et fornøyd styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund, Tormod Steen.

Forfatterne

- Vi håper heftet kan være til inspirasjon til andre lærere til også å bruke høsting som læringsaktivitet, sier Inger Monsen. Heftet bygger på ideer og erfaringer vi selv har fått som lærere over mange år. Vi tror at de fleste kan finne noe i heftet de selv kan prøve sammen med egne elever. La ikke dørstokkmila være hindringa for å bruke naturen som læringsarena.

Heftet kan kjøpes hos Friluftsrådenes Landsforbund eller lastes ned gratis på våre sider her.  

Årets friluftsråd 9.juni 2017 årets friluftsråd Ryfylke med styreledere best kvalitet.jpg