1. Helgeland friluftsråd hjem
  2. Om Helgeland friluftsråd
  3. Årsmøter/representantskapsmøter

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet er Helgeland friluftsråds høyeste organ. Som regel holdes møtene innen utgangen av juni hvert år. Her møter ordførerne i hver medlemskommune som eiere av friluftsrådet. 

I Helgeland friluftsråd følger årsmeldinga kalenderåret.

I menyen finner du sakspapirer, protokoller og årsmeldinger for hvert årsmøte/representantskapsmøte.