Kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder

I 2017 har friluftsrådet i samarbeid med Vefsn kommune kartlagt tilgjengeligheten i de mest brukte og relevante friluftsområdene i kommunen. Å gjøre noe tilgjengelig betyr å legge til rette for bruk også for personer med funksjonsnedsettelser; ofte som et midlertidig tiltak, ved at det for eksempel legges skinner på en trapp.

Er du i tvil om forskjellen på Universell utforming og tilgjengelighet? Se denne artikkelen.

Du kan få innsyn i kartleggingen i Norgeskart eller ved å klikke på kartet her: