Læring i friluft

Mer og bedre uteaktivitet!

Jente med krabbe.jpg

 

Læring i Friluft er Friluftrådenes og FLs (landsforbundet) felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole SFO. Vi mener at Læring i Friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten, samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne endres og bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt, og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Læring i friluft, handler om å drive læring etter følgende verdigrunnlag:

  • Virkelighetsnær læringsarena
  • Gjennom fysisk aktivitet
  • Med naturopplevelser og miljøbevissthet
  • I et sosialt miljø og sosialt læringsmiljø

Vi retter innsatsen på læring i friluft både mot grunnskole og barnehage. Vi vil i løpet av 2018 arrangere flere kurs innenfor Læring i Friluft. En oversikt over kursene vil etter hvert finnes på hjemmesiden.