1. Helgeland friluftsråd hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Plan- og kartleggingsarbeid

Friluftsrådenes rolle i planlegging og kartlegging

Frilutfsrådene kjennetegnes ved at de jobber over kommunegrenser, og ser friluftslivet i helhet.

Helgeland friluftsråd uttaler seg både til kommunale planer og offentlige høringer. Friluftsrådet forsøker også å være på plass ved planoppstart, og informerer og orienterer om tilgjengelige friluftsdata. Det kan være turstatistikk, status på friluftsobjekter og områder og lignende.