Friluftsrådenes rolle i planlegging og kartlegging

Frilutfsrådene kjennetegnes ved at de jobber over kommunegrenser, og ser friluftslivet i helhet.

Som hovedregel pleier ikke Helgeland friluftsråd å uttale seg til kommunale planer og offentlige høringer. Imidlertid er friluftsrådet ofte på plass ved planoppstart, og informerer og orienterer om tilgjengelige friluftsdata. Det kan være turstatistikk, status på friluftsobjekter og områder og lignende.