Eldhugprisen

Helgeland friluftsråds ildsjelpris deles ut en gang årlig. Alle kan nominere en kandidat som er hjemmehørende i en av våre medlemskommuner; Vefsn, Grane, Alsthaug, Herøy, Leirfjord eller Dønna.

Kjenner du noen som skaper begeistring for friluftslivet der du bor? Eller skaper økt friluftsaktivitet? Navnet "eldhug" rommer mye av det vi er på jakt etter.

STATUTTER FOR ELDHUGPRISEN

Vedtatt i styremøte i Helgeland friluftsråd 27. oktober 2016..

 

§1

Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.


§2

Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år. 

 §3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd.

§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på gjenstanden.
 

§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres.
 

§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet.

 

 

§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media.