Styret 2015-2019

styret 1200 800.jpg

Styret i perioden 2015-2019: Fra venstre: Alf Torbjørn Westin (Dønna), Bjørn Ivar Lamo (Grane), Elbjørg Larsen (Herøy), Inger Hansen (Alstahaug) og Roy Brubakk (Vefsn)

Styret er valgt

1. Kommunestyrene i kommunene velger representanter til styret i Helgeland friluftsråd. En fast, og en vara. Til sammen 6 faste og 6 vararepresentanter.

2. Årsmøtet i Helgeland friluftsråd velger blant disse en leder. Nestleder og arbeidsutvalg velges innad i styret.

Møteplan

Mars: Styremøte. Regnskap forrige år, godkjenning av årsmelding

Mai/Juni: Rådsmøte. Som regel lunsj-til-lunsj-samling med arbeidsseminar om et bestemt tema (eks marin forsøpling, kulturminner), og avslutter med styremøte. Til rådsmøte inviteres også arbeidsgruppa (folkehelsekoordinatorene) og andre relevante gjester med bakgrunn i tema for rådsmøtet. Rådsmøtene holdes på omgang i medlemskommunene.

Juni: Årsmøte

Oktober: Styremøte.

Desember: Styremøte. Budsjett og handlingsplan for neste år

Møtekalender

Rådsmøtehistorikk

2014: Herøy/Seløy kystferie. Tema: Oppstart av friluftsråd. Besøk og innlegg fra Friluftsrådenes landsforbund, Nordland fylkeskommune og Bjørnar Andreassen (tidligere styreleder i Salten friluftsråd)

2015: Grane/Stavassgården. Tema: Besøk og befaring i Stavassdalen. Innlegg fra Kolbjørn Eriksen, Stavassdalens venner. 

2016: Vefsn/Holmen gård. Tema: Kulturminner- og krigshistorie. Besøk og innlegg fra Oskar Fagervik/Oladalens venner og Tormod Steen/Helgeland museum. Tormod er også tidligere styreleder i Polarsirkelen friluftsråd. Nye styremedlemmer var også invitert til dette rådsmøtet.

2017: Alstahaug/Tjøtta. Tema: Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste. Rådsmøtet ble holdt i samarbeid med Trollfjell friluftsråd. Besøk og innlegg fra: Infinitum/Randi , Malin Jacob/Hold Norge Rent, Asgeir Knudsen/Friluftsrådenes landsforbund, Runar Omnø/SNO, Thomas, og Universitet Nord/Karin Stoll, nn og nn. 

Kontaktinformasjon

 • Bjørn Ivar Lamo

  Styreleder

  Grane kommune

 • Elbjørg Larsen

  Nestleder

  Herøy kommune

 • Roy Brubakk

  Styremedlem

  Vefsn kommune

 • Inger Hansen

  Styremedlem

  Alstahaug kommune

 • Ronny Amundsen

  Styremedlem

  Leirfjord kommune

 • Alf Torbjørn Westin

  Styremedlem

  Dønna kommune