Turskiltprosjektet

Gjennom Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har Helgeland friluftsråd mottatt tilskudd til skilting og merking av turstier i alle våre medlemskommuner.

Tilsammen 34 turskiltprosjekt er fordelt utover, der noen er mer omfattende enn andre. Antall kilometer skilta og merka tursti er 165 kilometer. Kartet viser hvilke prosjekter vi deltar i, og hvordan de fordeler seg utover i kommunene. Med tiden legger vi også på selve stiene på dette kartet, så man får et inntrykk av utbredelsen.

Turskiltprosjektet har som formål å skilte og merke turstier nært der folk bor og oppholder seg. Det har derfor vært viktig å innlemme små snarveier og utbedre adkomstene i disse områdene.

 

 

 

 

Kloppekurs

Målgruppe: Alle som ønsker å forbedre en tursti, og som faller inn under turstier for allmenn benyttelse