Kontakt oss

Helgeland friluftsråd har kontorsted på Kippermoen idrettssenter i Mosjøen. Her er vi samlokalisert med enhet for folkehelse, som består av enhetsleder, idrettssenterets ansatte, folkehelsekoordinator og frivillighetssentral.

Vi disponerer lagerplass hos Vefsn kommune.

Mobil: 908 53 490

Epost: helgeland@friluftsrad.no

 

Åpningstider

Alle hverdager mellom 8 og 16. I perioder har vi oppdrag utenfor kontoret, og utenom ordinær arbeidstid.

 

Besøke oss?

Fra E6 følges skilting til Kippermoen. Inngang i hovedinngang til idrettssenteret.