I flere år har fyret vært et pengesluk for Bodø. Nå sparer kommunen millioner

Bjørnøy fyr skal ikke lenger ha status som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Området brukes minimalt og koster mye.

Søker om medlemskap i Midt-Agder friluftsråd

Jon Øyslebø (Sp) sier at det er viktig at representantskapet fra kommunen ivaretar innbyggernes interesser.

Skal dele ut ildsjel-pris for sjette gang

Friluftsrådene i Troms skal for sjette gang dele ut friluftslivets ildjelpris.

Nytt folkehelsetiltak frå kommunen Set ut sykkelstativ

Som ein av dei fyrste kommunane skal Stranda kommune plassere ut sykkelstativ som eit folkehelsetiltak