Abonnement

2019 har vore nok ein suksessfull Ut på tur-sesong.Ifølgje TellTur målingar er det i Vindafjord kommune 539 turgåarar som har gått 2.133 turar til ti turmål i løpet av sesongen 2019. Det mest besøkte turmålet var Olalihytta, med 404 registreringar, etterfylgt av Ørnaberget i Vats og Longåsdalshytta i Skjold, begge med 284 registreringar.

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet skal behandla høyringsinnspela til budsjettet på onsdag.

Nesten 10 millioner kroner er delt ut: Se hvem om får penger her

TELEMARK: Sparebankstiftelsen DNB har delt ut nesten 10 millioner kroner til lokale prosjekter i Telemark.

Larsen fikk kjøpt ny butikktomt på Viddefjell

Spørsmålet om Terje Larsen endelig skulle få kjøpt en næringseiendom i Caspersensgata kom endelig opp i bystyret. Men saken ble ikke "løpt i havn".