Uenighet om skilting på Skrova - kommunen kan bestemme

Idrettslaget søker om å få sette opp skilter på turstier i Skrova. Grunneierne ønsker ikke dette.

Ny politisk leder i Skaun

Kommunestyret i Skaun har vedtatt at Astrid Gimseng (39) blir ny leder i HOKU (Helse-, oppvekst- og kulturutvalget), etter at Espen Tørset trekker seg. Har du et nyhetstips?

Enkleste vei til topp utsikt

Ta en pause på E6. Belønningen er en vakker utsikt.

Dette fikk vi til sammen i 2017
0
Kilometer med turstier
0
Deltakere på friluftsskole
0
Deltakere på åpne turer
0
Besøk på 64 Tellturposter

De viktigste oppgavene våre i 2018