Bygger skianlegg for 30 millioner på Sandrip

Én stemme i Kristiansand bystyre kunne veltet hele prosjektet, men nå er spaden endelig i jorda på Sandripheia i Vennesla.

Dugnad for fugler

I dag starter dugnaden for å rydde strender for plast før fuglene kommer.

Vertskap for landskonferanse

Finnmark Friluftsråd skal i 2018 være vertskap for den store landskonferansen som skal gjennomføres i Alta i juni. Hit vil det komme omlag 150-180 deltakere fra hele landet. Har du et nyhetstips?

Arrangerer friluftsskole

Finnmark Friluftsråd arrangerer friluftsskole for barn i Alta i vinterferien fra torsdag 22. februar til lørdag 24. Har du et nyhetstips?

Dette fikk vi til sammen i 2016
0
Kilometer med turstier
0
Deltakere på friluftsskole
0
Deltakere på åpne turer
0
Besøk på Tellturposter

De viktigste oppgavene våre i 2017