Dagsturhytta i Time har fått overnatting og ny plassering

I samarbeid med Jæren Friluftsråd og Jæren Turlag satser Time kommune nå på å få etablert dagsturhytte ved Melsvatnet, nærmere bestemt på odden kalt «Klubben».

Midtre Hålogaland Friluftsråd ønsker innspill på prosjekter

Midtre Hålogaland Friluftsråd gir mulighet til å gi innspill på prosjekter som kan igangsettes eller ferdigstilles i løpet av 2024. Dette dreier seg om konkrete prosjekter/planer som er godt forankret i kommunen, lag eller forening. Vil anbefale alle å benytte denne muligheten til å komme med innspill.

Nye folkevalgte trer fram: – Er arbeidsgiver for 1200 ansatte og forvalter 1 milliard

Torsdag kveld, 5. oktober, blir Jarle Bø utpekt til ordfører i Randaberg kommune i ytterligere fire år. Han har 24 år bak seg med å bygge allianser i lokalpolitikken.

Kartlegging av friluftsområder i Bindal

Trollfjell Friluftsråd har undersøkt hvor tilgjengelige noen av friluftsområdene i Bindal er for mennesker med nedsatt funksjonsevne.