Advarer mot vindkraftutbygging i Narvikfjellene

Midtre Hålogaland friluftsråd advarer nå mot planene om storstilt vindkraftutbygging i Narvikfjellene og frykter at dette vil være ødeleggende for viktige turområder, samt være til skade for reindriftsnæringen.

Lærer barn å svømme i havstrømmer

Barn og unge i Rogaland får denne sommeren større kunnskap om havet. På Jæren vil de forebygge farlige hendelser i sterke strømmer langs kysten.

Annonserer ny Lost Weekend-festival, men ingen har hørt om den

Det er full forvirring på Askøy. Allerede denne helgen, etter gammelt, skal det ifølge en nettside være festival på øyen.

– Det er nok ikkje så mange som veit kor bra tilbod vi har her

Utlånssentralen i Florø er full av utstyr til fiske, telttur og kjekke sommaraktivitetar. Likevel er det ikkje mange som nytter seg av tilbodet, fortel Laila Anita Schønhardt ved turistinformasjonen i Florø.