Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Kulturfabrikken Drift AS i Kristiansund har fått 600.000 kroner i koronastøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Innsats for andre – Valfag med store verdiar

Valfaget ved Olden skule handlar om å gje elevane praktisk erfaring gjennom frivillig arbeid.

Inviterer til rydding

I dag er den store strandryddedagen. Fleire stadar her i fylket blir det organisert rydding i fjøra i dag.

Veiforsøpling skader dyrene våre

Norske veier passerer gjennom viktige landbruksområder, og jordene rammes av forsøplingen fra veiene som igjen får store konsekvenser for dyrelivet.