Stortinget vedtok minst én times fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag – regjeringen gir blaffen

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og helse. De siste årene er det utført mer enn 100 studier om én time

Aldri har man funnet eldre dokumenter etter skipsreder Knutsen

Torsdag ble arkivet fra skipsreder Knutsen flyttet fra Vibrandsøy til fastlandet. Når biblioteket står klart, skal dette være tilgjengelig for alle.

Ordfører klager til politiet om bruk av droner

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen etterlyser klare regler for bruk av droner.

Lofoten skal velge Nasjonal turiststi: - Skal vi oppnå autorisasjonen må vi stå sammen om en kandidat

Innen 1. februar 2019 skal Lofoten velge en sti som kan få status som Nasjonal Turiststi.

Dette fikk vi til sammen i 2017
0
Kilometer med turstier
0
Deltakere på friluftsskole
0
Deltakere på åpne turer
0
Besøk på 64 Tellturposter

De viktigste oppgavene våre i 2018