På tråden – sistesiden i FB!

På tråden er Fredriksstad Blads mest leste spalte. Hver dag, på sistesiden i papiravisen, får folk ytre seg om stort og smått i lokalsamfunnet. Her lager vi verdens lengste På tråden-artikkel. Les og nyt! For å kontakte På tråden-redaksjonen - ring: 958 96 177 - eller send epost til: patraden@f-b.no

Bardu Fjelltrim 2018

Blåbergenden, Brudesløret, Gammelsetra, Gråhøgda, Holtet, Istindaksla, Johaugen, Matberget, Orta, Rohkunborri nasjonalpark-Sørdalen, Rubbsnytten, Røddalshytta, Sjupynten, Skardvatnet, Skjellhaugen, Svartvatnet, Stor-Ala, Storkletten, Strømsørstien og Tørrfurua. I tillegg er det mulighet for å registrere to gjesteturer fra andre kommuner i Midt-Troms.

Skal kåre Norges beste turrute

DEL Norge: For å fortelle omverden om alle de flotte turmulighetene som ligger og venter på å bli brukt, og for å synliggjøre hva man har fått til sammen, inviterer Turskiltprosjektet nå til en kåring av Norges beste turrute.

Støtter friluftslivet med millioner

Fylkesrådet har nå fordelt 2,69 millioner kroner til ni prosjekter i fem kommuner i Nordland.

Dette fikk vi til sammen i 2017
0
Kilometer med turstier
0
Deltakere på friluftsskole
0
Deltakere på åpne turer
0
Besøk på 64 Tellturposter

De viktigste oppgavene våre i 2018