Gir barn og unge friluftsopplevelser i ferien

Melhus speidergruppe var en av gruppene som hadde gode erfaringer med å arrangere friluftsskole i 2018. Selv om de hadde noen utfordringer på veien.

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

DERE KAN SØKE: Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Tilskuddsmidler til friluftslivstiltak 2019

Aust-Agder fylkeskommune ønsker å minne om de forskjellige tilskuddsordningene for friluftsliv. Søknadsfristen er 1. februar 2019.

Dette er kåret til Rogalands beste turrute

På Hestnes kan du gå på stier hvor folk har gått før deg i over 80 år. Det har de gjort med god grunn.

Dette fikk vi til sammen i 2017
0
Kilometer med turstier
0
Deltakere på friluftsskole
0
Deltakere på åpne turer
0
Besøk på 64 Tellturposter

De viktigste oppgavene våre i 2018