Kart

Mye av det vi driver med i friluftsrådssammenheng kan stedfestes til kart.

Forskjellige kartløsninger lages til forskjellig bruk.

  • Turstatistikk: Her har vi laget egne presentasjoner i Carto. Hovedsakelig er denne løsningen best egna til å vise et eller to fenomen knytta til en region eller avgrensa område. Med tiden samler vi inn mer og mer turstatistikk, og utvider presentasjonen.
  • God Tur: Er friluftsrådenes egen kartportal, utviklet av Statskog, og er et samarbeid mellom flere friluftsaktører
  • Turkart Helgeland: Et kartsamarbeid mellom 12 kommuner på Helgeland for å presentere turforslag og posisjoner til attraktive turobjekter
  • Kartverkets tur- og friluftsrutebase: Er en systematisk innsamling av skilta og merka turruter, som et produkt av Turskiltprosjektet. Her er alle ruter gjennomgått og ordnet. Alle rutene har en "eier", og de ligger i basen for nedlasting (wms) av de som måtte ha behov for det.
  • Oversikt over registrerte orienteringskart i Norge, utarbeidet av Norsk Orientering (ekstern lenke)