Administrasjonen

Den daglige drifta av friluftsrådet er samlokalisert med Enhet for folkehelse i Vefsn kommune på Kippermoen idrettssenter. Her har vi kontorplass, og disponerer lagerplass med Frivillighetssentralen.

Administrasjonen består av daglig leder i 100 % stilling, og en prosjektmedarbeider i 20 % stilling. I tillegg leier vi inn ved spesielle behov, for eksempel ledere til friluftsskolen, eller ved behov for ekstrahjelp til tilretteleggingsoppgaver.

Administrasjonen i Helgeland friluftsråd arbeider etter oppsatt handlingsplan vedtatt av styret.