Medlemskommuner

Grane

Vefsn

Leirfjord

Alstahaug

Herøy

Dønna

Helgeland friluftsråd eies av 6 kommuner på Helgeland. Hver kommune har sitt særpreg i regionen; fra Grane kommunes innland, til Herøy plass ute i skjærgården. Tilsammen utgjør innbyggerne i denne regionen om lag 27 000 mennesker.