Møtekalender

 

Dato

Tid

Sted

Dokumenter

Deltakere

Styremøte 11.12.2023 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord   Styret
AU-møte 15.11.2023 14.00-15.30 Teams-møte   Arbeidsutvalget
Rådsmøte 4.-5. oktober 2023 Lunsj til lunsj m/overnatting Stavvassdalen, Grane 

Program rådsmøte 

PP-Grane.

Leirfjord 

Friluftslivet i Dønna

Friluftsliv Alstahaug

Enhet for folkehelse Vefsn

Styret, varmedlemmer og folkehelsekoordinatorene 
Styremøte 19.09.2023  10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord 

Innkalling

Saksliste 

Protokoll 

Styret 

Felles styresamling, friluftsrådene på Helgeland

25.-26. april 2023

Lunsj til lunsj m/overnatting Sandnessjøen 

Invitasjon 

PP-innledning 

Hytta di - dagsturhytter på Helgeland

PP-trygt hav

Ro- og padleruter på Helgeland

SSO og besøksforvaltning

Presentasjon marin forsøpling

Styremedlemmer i de tre friluftsrådene + inviterte gjester fra NFK 
Styremøte 15.03.2023 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord 

Innkalling 

Saksliste 

Saksopplysninger

Årsmelding 2022

Protokoll 

Styret 
Styremøte 06.12.2022 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling 

Saksliste 

Saksdokumenter 

Ny strategiplan

Protokoll 

Styret
Møte arbeidsutvalget 17.11.2022 10.00-12.00 Teams-møte   Arbeidsutvalget
Styremøte 13.09.2022 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling  

Saksliste 

Protokoll 

Styret

Rådsmøte 24.-25.

august 2022

Lunsj til lunsj m/overnatting Herøy Program   Styret (faste+vara), folkehelsekoordinatorene, inviterte gjester
Styremøte 17.03.2022 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Saksliste 

Saksopplysninger

Hovedpunkter regnskap 

Fond

Innkalling årsmøte FL

Styret
Styremøte 09.12.2021 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling 

Saksliste 

Saksdokumenter

Budsjettforslag

Driftsregnskap

Protokoll 

Styret
Møte arbeidsutvalget 18.11.2021 10.00-12.00 Kippermoen Saksliste  Arbeidsutvalget
Styremøte 09.09.2021 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling  

Saksliste 

Sak 10

Sak 11

Aktiviteter friluftsrådet

Protokoll 

Styret
Styremøte 18.02.2021 10.00-12.00 Teams

Protokoll  

Innkalling

Saksliste

Saksopplysninger

Styret
Styremøte 09.12.20 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling  

Saksliste

Saksopplysninger

Ny samarbeidsavtale-vedtekter

Protokoll 

Styret, leder i Alstahaug JFF
Arbeidsutvalgs-møte 17.11.20 10.00-12.00 Teams Saksliste  Arbeidsutvalget
Styremøte 09.09.20 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling 

Saksliste 

Protokoll  

Sak 14

Sak 15

Styret
Rådsmøte siste halvdel av juni (dato ikke fastsatt) UTSATT TIL 2021 PGA KORONA-SITUASJONEN  Herøy kommune   Styret (faste + vara), folkehelsekoordinatorene, inviterte gjester
Styremøte 26.02.20 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Saksliste

Saksframlegg

Protokoll

Styret
Styremøte 03.12.2019 10.00-13.00 Rådhuset i Leirfjord

  Innkalling

Saksliste 

Protokoll 

Saksframlegg 

Styret
Arbeidsutvalgs-møte 18.11.2019 10.00-13.00 Kippermoen idrettssenter Innkalling arbeidsutvalgsmøte Arbeidsutvalget
Styremøte 17.09.2019 10.00-13.00

Leirfjord

  Innkalling

Saksliste 

Aktiviteter sommer

Sak 12

Sak 13

Sak 14

Protokoll styremøte

Styret

Årsmøte 25.06.2019 11.00-13.00 Bardal, Leirfjord kommune Se egen link i venstre-menyen Ordførere
Rådsmøte 05.-06. juni 2019 Lunsj - lunsj

Leirfjord

Invitasjon-saksliste

Styret (faste og vara) + folkehelsekoordinatorene, inviterte gjester

Styremøte 05.03.2019 10.00-13.00

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Saksliste 

Saksframlegg

Protokoll

Styret

Styremøte 05.12.2018 10.00-13.00

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling 

Saksliste 

Saksframlegg 

Protokoll 

Styret

3-4/5-18   

Veibeskrivelse:

Dønnes gård, Dønna 

Rådsmøte

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Deltakerliste

14/3-18

endret til: 

21/3-18

10-1330 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Vedlegg til saker

Protokoll

Styret

12/2-18 0930-1130 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

Arbeidsutvalget i styret

12/12-17 10-1330 Kippermoen idrettssenter i Vefsn

Innkalling og vedtakssaker

Referatsaker

Protokoll

Styret

10/10-17 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

Styret

2-3/5-17   Tjøtta

Rådsmøte med tema:

Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste

(ikke referat)

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

Trollfjell friluftsråd

16/3-17 10-1330 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
7/12-16 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Driftsprosjekter pr enhet

Driftsregnskap og budsjettforslag 301116

Utkast til handlingsplan 2017

Protokoll

 Styret
27/10-16 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
27-28/4-16   Holmen gård i Vefsn

Rådsmøte med tema:

Kulturminner og krigshistorie (ikke referat)

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

18/2-16 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
9/12-15 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
26/10-15  10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
29-30/9-15   Stavassgården i Grane

Rådsmøte med tema:

Tilrettelegging

(ikke referat)

Styret

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

19/2-15 10-13

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
9/12-14 10-13 Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
1-2/10-14   Herøy

Rådsmøte med tema:

Etablering av Helgeland friluftsråd

 Styret

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

6/6-14   Epost

Opptak Dønna

 Styret
19/5-14   Epost

Landskonferansen

 Styret
27/3-14   Rådhuset i Vefsn

Konstituerende styremøte

Innkalling

Protokoll

 Styret
18/11-13   Rådhuset i Vefsn

Innkalling

Protokoll

 Prosjektstyret