Saksliste styremøte 06.03.2019.pdf Møtekalender

 

Dato

Tid

Sted

Dokumenter

Deltakere

Styremøte 03.12.201910.00-13.00Rådhuset i Leirfjord Styret
Arbeidsutvalgs-møte 18.11.201909.00-11.00Kippermoen idrettssenter Arbeidsutvalget
Styremøte 03.09.201910.00-13.00

Leirfjord

 

Styret

Årsmøte   Ordførere
Rådsmøte 05.-06. juni 2019Lunsj - lunsj

Leirfjord

 

Styret (faste og vara) + folkehelsekoordinatorene, inviterte gjester

Styremøte 05.03.201910.00-13.00

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Saksliste 

Saksframlegg

Protokoll

Styret

Styremøte 05.12.201810.00-13.00

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling 

Saksliste 

Saksframlegg 

Protokoll 

Styret

3-4/5-18  

Veibeskrivelse:

Dønnes gård, Dønna 

Rådsmøte

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Deltakerliste

14/3-18

endret til: 

21/3-18

10-1330Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Vedlegg til saker

Protokoll

Styret

12/2-180930-1130Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

Arbeidsutvalget i styret

12/12-1710-1330Kippermoen idrettssenter i Vefsn

Innkalling og vedtakssaker

Referatsaker

Protokoll

Styret

10/10-1710-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

Styret

2-3/5-17 Tjøtta

Rådsmøte med tema:

Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste

(ikke referat)

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

Trollfjell friluftsråd

16/3-1710-1330Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
7/12-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Driftsprosjekter pr enhet

Driftsregnskap og budsjettforslag 301116

Utkast til handlingsplan 2017

Protokoll

 Styret
27/10-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
27-28/4-16 Holmen gård i Vefsn

Rådsmøte med tema:

Kulturminner og krigshistorie (ikke referat)

Styret (faste og vara)

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

18/2-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
9/12-1510-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
26/10-15 10-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
29-30/9-15 Stavassgården i Grane

Rådsmøte med tema:

Tilrettelegging

(ikke referat)

Styret

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

19/2-1510-13

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
9/12-1410-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 Styret
1-2/10-14 Herøy

Rådsmøte med tema:

Etablering av Helgeland friluftsråd

 Styret

Arbeidsgruppa

Inviterte gjester

6/6-14 Epost

Opptak Dønna

 Styret
19/5-14 Epost

Landskonferansen

 Styret
27/3-14 Rådhuset i Vefsn

Konstituerende styremøte

Innkalling

Protokoll

 Styret
18/11-13 Rådhuset i Vefsn

Innkalling

Protokoll

 Prosjektstyret