Vedtekter/samarbeidsavtale

De første vedtektene ble vedtatt i stiftelsesmøte den 26. mars 2014, og har senere blitt revidert flere ganger, senest på årsmøtet i 2019.

I forbindelse med innføring av ny kommunelov og endring av organisasjonsform for Helgeland friluftsråd, ble gjeldende vedtekter erstattet av en samarbeidsavtale med virkning fra 01.01.2022. Samarbeidsavtalen ble vedtatt av årsmøtet i friluftsrådet 14.06.2021, og godkjent av samtlige kommunestyrer i siste del av 2021.

Link til avtalen: 

Samarbeidsavtale Helgeland friluftsråd (KO).pdf