Vedtekter

Gjeldende vedtekter finner du her (pdf)

Vedtektene ble vedtatt i stiftelsesmøte den 26. mars 2014, og senere revidert i årsmøte den 17. juni 2015.