Handlingsplaner

Hvert år vedtar styret et forslag til handlingsplan som endelig vedtas av årsmøtet.

Handlingsplanene er ikke bestandig skrevet i stein. Friluftsrådet er avhengig av prosjektstøtte, og tilskuddsordningene er ikke nødvendigvis tilpassa kalenderåret eller årstida. Derfor kan det bli endringer i handlingsplanen fra det tidspunktet styret vedtar en handlingsplan i desember året før, til årsmøtet vedtar den endelig i juni året etter. Handlingsplanene blir også "hørt" i kommunene, gjennom folkehelsekoordinatorer. Detaljer for hvert enkelt prosjekt skjer gjennom en bestillingsdialog som friluftsrådet har med kommunene hvert år.

ÅrDokumenterVedtattBestillingsdialog
2013HandlingsplanStyremøte 
2014Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2015Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2016Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2017Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

Skjema

2018

Handlingsplan

Styremøte 12/12 2017

Skjema

2019

Vedtatt handlingsplan 2019.docx

Styremøte 05.12.2018