Handlingsplaner

Hvert år vedtar styret et forslag til handlingsplan som endelig vedtas av årsmøtet.

Handlingsplanene er ikke bestandig skrevet i stein. Friluftsrådet er avhengig av prosjektstøtte, og tilskuddsordningene er ikke nødvendigvis tilpassa kalenderåret eller årstida. Derfor kan det bli endringer i handlingsplanen fra det tidspunktet styret vedtar en handlingsplan, til årsmøtet vedtar den endelig. Handlingsplanene blir også "hørt" i kommunene, gjennom folkehelsekoordinatorer. Detaljer for hvert enkelt prosjekt skjer gjennom en bestillingsdialog som friluftsrådet har med kommunene hvert år.

År Dokumenter Vedtatt Bestillingsdialog
2013 Handlingsplan Styremøte  
2014 Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2015 Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2016 Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

 
2017 Handlingsplan

Styremøte

Årsmøte

Skjema

2018

Handlingsplan

Styremøte 12/12 2017

Skjema

2019

Vedtatt handlingsplan 2019

Styremøte 05.12.2018