Friluftslivets ferdselsårer

Gjennom Nordland fylkeskommune har også Helgeland friluftsråd fått prosjektmidler til å bistå medlemskommunene i å utarbeide planer for stier og løyper. Gjennom prosjektet ønsker vi å heve statusen til disse ferdselsårene, blant annet gjennom bevisstgjøring av hvilke ferdselsårer som bør opparbeides for å nå konkrete mål i folkehelsearbeidet. Vi vet for eksempel at fra bo- eller oppholdssted bør det ikke være mer enn 500 meter for å stimulere til et mer aktivt friluftsliv.

En plan for ferdselsårene er typisk å innarbeide gjennom kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, og gjennom dette lage en prioritering på hvilke ferdselsårer som det ønsker å gjøre tiltak i. Finansiering av tiltak kan blant annet søkes over spillemidlene. Nordland fylkeskommune ønsker et større påtrykk fra kommunene på akkurat søknader på anlegg for egenorganisert aktivitet.

Samtlige av våre medlemskommuner er positive til oppstart av slik planlegging av ferdselsårene.