Turstatistikk

Til forskjellige formål presenterer vi tur-data gjennom ulike kartløsninger.

Her har vi noen visningskart som viser turstatistikk i noen områder.

Besøkstall for Telltur-postene i Leirfjord 2015-2016:

Besøkstall for Fjelltrimmen i Vefsn i 2016: