Årsmøtet i 2015

Årsmøtet ble holdt i Helgeland regionråds lokaler i Sandnessjøen.

Møtet behandlet:

Årsmelding for 2014

Regnskap for 2014

Budsjett for 2015

Handlingsplan for 2015

Årsmøteprotokollen er her (pdf)

Årsmøtet behandlet også vedtektene denne gang, da Dønna ble formelt tatt opp som medlem i Helgeland friluftsråd