Møtekalender

 

Dato

Tid

Sted

Dokumenter

2-3/5-18  Dønna

Rådsmøte

14/3-1810-1330Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

12/12-1710-1330Kippermoen idrettssenter i Vefsn

Innkalling og vedtakssaker

Referatsaker

Protokoll

 

10/10-1710-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

2-3/5-17 Tjøtta

Rådsmøte med tema:

Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste

 

16/3-1710-1330Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

7/12-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

27/10-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

27-28/4-16 Holmen gård i Vefsn

Rådsmøte med tema:

Kulturminner og krigshistorie

18/2-1610-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

9/12-1510-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

26/10-15 10-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

29-30/9-15 Stavassgården i Grane

Rådsmøte med tema:

Tilrettelegging

 

19/2-1510-13

Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

 

9/12-1410-13Rådhuset i Leirfjord

Innkalling

Protokoll

1-2/10-14 Herøy

Rådsmøte med tema:

Etablering av Helgeland friluftsråd

6/6-14 Epost

Opptak Dønna

Protokoll

19/5-14 Epost

Landskonferansen

Protokoll

27/3-14 Rådhuset i Vefsn

Konstituerende styremøte

Innkalling

Protokoll

18/11-13 Rådhuset i Vefsn

Innkalling

Protokoll