1. Helgeland friluftsråd hjem
  2. Styremøte i Helgeland friluftsråd
Styremøte i Helgeland friluftsråd - headerbilde

Styremøte i friluftsrådet

Innkalling til styremøte er utsendt til alle medlemmer og samarbeidsparter. Protokollen er lagt ut her.

Saksliste på styremøtet 21. mars 2018

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

2/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12/12 2017.

3/18 Referatsaker

-Utsendte saker

-Ledersamling

4/18 Status personal

-Ny daglig leder

5/18 Status drift

-Søknader og tilskudd 2018

6/18 Skisseprosjekt sikra friluftsområder

7/18 Årsmelding med regnskap 2017

8/18 Årsmøtesaker i HF

a) Godtgjørelse til styremedlemmer

b) Kontingent 2018

9/18 Årsmøte i FL

a)Utsendinger

b)Forslag på verv

10/18 Eventuelt