Samarbeid om BUA - headerbilde

Samarbeid om BUA Vefsn

Bjørn Inge Aufles i Frivilligsentralen gleder seg over at så mange låner utstyr gjennom det som før het Utstyrssentralen. Når tilbudet i Vefsn nå endrer navn til BUA, blir vi også med på lasset, og deltar i utviklinga. Friluftsrådet har selv bidratt med utstyr hit tidligere, og nå ønsker vi at flere får bruke godt egna friluftsutstyr. Vi har selv et eget lager i nær tilknytning til BUA Vefsn, og noe utstyr herfra vil også bli tilgjengelig fremover.

Hvem kan låne utstyr gjennom BUA Vefsn?

Alle kommunens innbyggere kan låne utstyr. Utlånsordning.

Hva inneholder BUA Vefsn?

BUA Vefsn inneholder alt man skulle behøve for å både prøve nye aktiviteter, men også for å kunne drive et aktivt friluftsliv. Ustyrsoversikten er innholdsrik, og nå tar vi sikte på å gjøre tilbudet enda mer tilgjengelig. Her er både bilstoler, kajakker og kanoer, bålpanner, arrangementstelt, friluftskjøkken, ski, skøyter, sko, telt, lavvoer og pulker. Etterhvert håper vi å kunne utruste sentralen med både utstyrshengere og kajakkstativ. 

Hva er BUA?

Foreningen BUA er en nasjonal forening etablert i 2014. De skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjør de ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

  • Bjørn Inge Aufles

    Vefsn frivilligsentral