Aktivitet

Aktivitetstilbudet vårt retter seg hovedsaklig til fritida.

Friluftsskole: Tilbud til barn mellom 10 og 13 år i skolenes ferier.

Bålmarsj: Sesongtilbud i Herøy kommune i samarbeid med JESS

Telltur: Friluftsrådenes elektroniske trim-registrering. Blir fornyet i løpet av 2018

Coasteering: Utviklingsarbeid i samarbeid med Trollfjell friluftsråd. Prosjektorientert.